Träna hemma online med professionella instruktörer

Shapy.se användarvillkor

  1. Medlemsavgift och betalning
   För att kunna träna hemma med Shapy.se förutsätts att du betalar medlemsavgift. Genom att registrera dig accepterar du att vår samarbetspartner Stripe.com belastar ditt kreditkort (Visa, Mastercard, American Express) eller att Cellsynt AB belastar din mobil med månadsavgiften varje månad tills du avslutar medlemskapet via Shapy.se. Efter godkänd betalning får du obegränsad tillgång till våra träningsfilmer. Shapy.se har möjlighet att när som helst ändra medlemsavgiften. Om detta sker kommer du att underrättas och få möjlighet att avsluta ditt medlemskap. Medlemskapet är personligt och får inte överlåtas till eller användas av andra. Shapy.se har ingen bindningstid. Om du säger upp ditt medlemskap kommer ytterligare betalningar att stoppas omedelbart. Du kommer inte få tillbaka betalningen för den månad du redan debiterats för.

 

   1. Personuppgifter
    Som medlem i Shapy.se bekräftar du att dina personuppgifter stämmer. Genom att ansöka om medlemskap samtycker du till att Shapy.se använder dina personuppgifter för ändamål som ligger i linje med tjänsten Shapy.se. All användning av denna information är föremål för svensk lag. Information om dig själv kan du ändra via "Min sida" som du finner i övre delen på sidan när du är inloggad.

 

  1. Ångerrätt
   Enligt svensk lag (distans- och hemförsäljningslagen) har du 14-dagars ångerrätt från att du anmäler dig som medlem. Om du vill använda dig av ångerrätten vänligen maila: info@shapy.se. Skriv "Ångerätt" i ämnesraden. Erlagd avgift återbetalas inom 30 dagar.

 

  1. Friskrivning och ansvarsbegränsning
   Utöver vad som i övrigt framgår av våra villkor och regler gäller följande friskrivningar i förhållande till Shapy.se ansvar. Shapy.se lämnar inga garantier beträffande innehåll, information, produkter, tjänster m.m. som tillhandahålls av eller genom Shapy.se. Shapy.se lämnar inte heller några garantier beträffande tjänstens funktion, tillgänglighet, kvalitet, användbarhet eller säkerhet. Shapy.se svarar inte under några omständigheter för direkta eller indirekta skador orsakade av användande, eller oförmågan att använda, våra medlemstjänster och/eller dess material eller information. Detta gäller dock inte om Shapy.se orsakat dig skada uppsåtligen eller genom grov oaktsamhet. Vi gör dig speciellt uppmärksam på att det kan finnas risker med träning om du är gravid, underviktig, överviktig, har skador eller är sjuk. Är du på något sätt tveksam rekommenderar vi att du rådgör med din läkare/barnmorska. Friskrivningarna i detta avsnitt gäller i den mån annat inte följer av tvingande lag.

 

  1. Upphovsrätt
   Shapy.se äger alla rättigheter till varumärken, patent, innehåll och andra immateriella rättigheter som ingår i Shapy.se.

 

 1. Överträdelse av villkor
  Shapy.se har rätt att omedelbart och utan föregående meddelande till dig utesluta dig som medlem om du bryter mot någon bestämmelse i dessa villkor och regler. Om missbruk upptäcks, företar Shapy.se nödvändiga åtgärder och anmäler saken till relevant myndighet. När du tagit del av och accepterat våra allmänna villkor och regler ovan hälsar vi dig varmt välkommen till Shapy.se!
Omdömen

Omdömen